Prezes TH NATRIX
Aleksandra Kolanek

(towarzystwo.natrix@gmail.com, tel: 666-867-652)
specjalista GIS
kierownik projektów: Mezo- i makroskalowe preferencje siedliskowe i modelowanie potencjalnego rozmieszczenia gniewosza plamistego (Coronella austriaca) w Polsce
oraz Badania siedliskowe i telemetria gniewosza plamistego

Wiceprezes TH NATRIX
Natalia Juras

(juras.natalia@gmail.com, tel: 696-497-524)
opracowanie graficzne materiałów Towarzystwa

Skarbnik
Edyta Turniak

(edyta.turniak@gmail.com, tel. 509-354-807)
obsługa finansowa i administracyjna działalności
kierownik projektu Czynna ochrony ropuch szarych Bufo bufo we Wrocławiu

Sekretarz
Natalia Deptuła

kierownik projektów edukacyjnych

KOMISJA REWIZYJNA:
  1. Izabela Sadza
  2. Ewa Pacholik
  3. Stanisław Bury
W obrębie TH NATRIX funkcjonują cztery grupy robocze:
  • grupa naukowa
  • grupa ochrony siedlisk i gatunków
  • grupa fundraisingu i public relations
  • grupa edukacyjna