Dla nowych członków

Jeśli chcesz zostać członkiem Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX zapoznaj się z poniższymi informacjami:

1. Udział w Towarzystwie jest całkowicie dobrowolny.

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

3. Chęć wstąpienia do Towarzystwa jest zgłaszana poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, złożenie własnoręcznego podpisu i odesłanie jej na adres:

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
Ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

W celu przyspieszenia procedury można w pierwszej kolejny przesłać skan podpisanej deklaracji na adres mailowy: towarzystwo.natrix@gmail.com
Przesłanie deklaracji drogą mailową nie zwalnia z konieczności dosłania oryginału!

4. Wysłanie deklaracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem statutu Towarzystwa oraz obowiązujących regulaminów. Ze wszystkimi dokumentami można zapoznać się w dziale "pliki do pobrania". Wszyscy członkowie Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania zasad w nich zawartych.

5. Po otrzymaniu deklaracji Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata i wysyła do niego informację zwrotną wraz z danymi konta bankowego Towarzystwa.

6. Kandydat zostaje wpisany na listę członków Towarzystwa dopiero po opłaceniu składki członkowskiej w wysokości 50zł.

Page generated in 0,162 seconds. Stats plugin by www.blog.ca