"Ciekawość to pierwszy krok do poznania"

Bardzo istotną rolę w ochronie gatunków i ich siedlisk odgrywa edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Pozwala ona odpowiedzieć na pytania, jakie stawia sobie każde dziecko: co to jest? gdzie żyje? co robi? Przybliża świat wokół nas, uczy poszanowania do każdego stworzenia, pokazuje rolę, jaką odgrywa każdy organizm w przyrodzie, kładzie nacisk na zagrożenia i potrzebę ochrony naszych "braci mniejszych". Edukacja ekologiczna w przedszkolu jest niezwykle ważna, jednak przekazywanie treści przyrodniczych jedynie za pomocą „suchej” wiedzy książkowej, jest dla dzieci mało ciekawe, a wiedza zdobyta tą drogą – ulotna i nietrwała. O wiele bardziej atrakcyjne i interesujące są zajęcia interaktywne, na których dzieci mogą zobaczyć żywe zwierzęta, wcielić się w ich role i wziąć udział w inspirowanych nimi grach i zabawach. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Postanowiliśmy rozpocząć projekt edukacyjny pt. "Poznajemy płazy i gady" w kilku przedszkolach na terenie Wrocławia. Projekt realizowano w terminie październik 2014 – maj 2105 r., zakres programu obejmował:

  • rozpoznanie i poprawne nazywanie polskich płazów i gadów

  • znajomość odgłosów godowych płazów

  • znajomość różnic pomiędzy płazami a gadami

  • znajomość cyklu rozwojowego płazów i pojęcia z nim związane

  • wiedzę na temat zwierząt żyjących w otoczeniu dziecka

  • znajomość siedlisk płazów i gadów

  • wiedzę, że płazy i gady są pod ochroną

 

Zajęcia trwały jednorazowo po 30 minut, odbywały się raz w miesiącu w każdym z przedszkoli biorących udział w projekcie.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Przedszkola "Bajkowe Nutki"

Pozostałe przedszkola