TH NATRIX wygrało GŁÓWNĄ NAGRODĘ w międzynarodowej edycji Quarry Life Award!! Więcej informacji TUTAJ

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX zajęło III miejsce w polskiej edycji Quarry Life Award!  Informacja na Facebooku

Publikacja edukacyjna, opracowana w ramach konkursu (zachęcamy do pobrania!):

Płazy i Gady Kopalni Wapienia Górażdże

O projekcie:

Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX zakwalifikowało się (jako jedna z pięciu grup wybranych spośród 25 zgłoszeń) do polskiej edycji projektu Quarry Life Award. Tytuł zgłoszonego przez nas projektu to: "Kompleksowa inwentaryzacja herpetofauny terenu Kopalni Wapienia "Górażdże", ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, jako podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku" Teren kopalni Górażdże jest dla nas interesujący przede wszystkim ze względu na doniesienia o występowaniu tam rzadkiego gniewosza plamistego, i to na nim skupiają się nasze badania. Przeprowadzimy dokładną inwentaryzację płazów i gadów, aby stwierdzić, jakie gatunki występują na obszarze kopalni. Na jej podstawie sporządzimy mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków, określimy stan siedlisk i wytypujemy najcenniejsze z nich, a przede wszystkim opracujemy rozwiązania sprzyjające ochronie płazów i gadów, które w   przyszłości będą mogły być wykorzystane przy procesie rekultywacji terenów wyłączonych z eksploatacji. Dzięki temu nasze badania przyczynią się do zachowania i poprawienia bioróżnorodności tych obszarów. Mamy przede wszystkim nadzieję na potwierdzenie występowania w Górażdżach gniewosza plamistego oraz na znalezienie innych rzadkich gatunków, np. ropuchy paskówki, które stanowiłyby bardzo cenny element lokalnej fauny. Końcowym etapem naszego projektu będzie stworzenie folderów edukacyjnych dotyczących płazów i gadów terenu kopalni, potrzeby ich ochrony oraz metod rekultywacji sprzyjających ochronie płazów i gadów. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebook, gdzie będziemy umieszczać nowości związane z projektem.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE: Quarry Life Award

PUBLIKACJĘ EDUKACYJNĄ, STWORZONĄ W RAMACH NASZEGO PROJEKTU, MOŻNA POBRAĆ STĄD