W latach 2012-2017 we Wrocławiu odbyło się sześć edycji Studenckiej Konferencji Herpetologicznej

 

W 2014 roku włączyliśmy się w tę incjatywę jako NATRIX, kontynuując swoją działalność jako byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr (jako członkowie SKNH organizowaliśmy dwie pierwsze edycje), aby tworzyć platformę do wymiany myśli, doświadczeń oraz umozliwić integrację i nawiązywanie współpracy pomiędzy młodymi herpetologami z całej Polski.

W 2017 roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę i w 2018 roku odbędzie się I Polskie Sympozjum Herpetologiczne, kierowane nie tylko do studentów i doktorantów, ale także pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych herpetologią.

Książka abstraktów Polskiego Sympozjum Herpetologicznego: 

ipsh

Ksiązki abstraktów z sześciu edycji Studenckiej Konferencji Herpetologicznej:

 

SKH1

 

SKH2

 

SKH3

 

SKH4

 

SKH5

 

SKH6