Telemetria jest metodą badań wykorzystującą fale radiowe. Nadajnik wysyła sygnał, który jest odbierany za pomocą odbiornika z anteną, co umożliwia dokładne zlokalizowanie miejsca, w którym znajduje się nadajnik. Pierwszą grupą zwierząt, na której stosowano telemetrię, były ptaki, ale obecnie zyskuje ona coraz większą popularność. Jeszcze do niedawna ograniczenia związane z wielkością nadajników, które należy umieścić na zwierzęciu, siłą sygnału i czułością odbiorników sprawiały, że była rzadko stosowana u małych zwierząt, w tym gadów. Na szczęście obecnie można nią badać także węże wielkości gniewosza.

gniewosz

Naszym celem jest poznanie stanu wybranych populacji gniewosza plamistego, określenie areału występowania zarówno całych populacji, jak i poszczególnych osobników oraz zbadanie migracji sezonowych i dobowych tych węży. W badaniach wykorzystujemy sztuczne kryjówki, które pozwalają na łatwiejsze odnalezienie gniewoszy i dokładniejsze określenie terenu, na którym występuje populacja.

papa

Każdy złapany osobnik jest mierzony, ważony i indywidualnie znakowany poprzez nacięcie łuski na brzuchu, a niektórym przyklejamy niewielkie nadajniki, które wysyłają sygnał radiowy o konkretnej częstotliwości. Wykorzystywane przez nas metody są mało inwazyjne i po wypuszczeniu gniewosze powracają do swojej zwykłej aktywności. Namierzania sygnałów przy każdej kolejnej wizycie w terenie pozwalają nam stwierdzić, gdzie znajdują się poszczególne węże, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć. Jest to niezwykle cenna informacja, zwłaszcza w przypadku tak skrytego i trudnego do odnalezienia w terenie gatunku. Każda stwierdzona lokalizacja jest zaznaczana za pomocą odbiornika GPS, aby później wszystkie dane można było zanalizować przy użyciu oprogramowania GIS.

z anteną

W 2016 roku projekt został również rozszerzony o badania preferencji mikrosiedliskowych gniewoszy – więcej informacji na posterze

W praktyce obecnie nasza praca polega przede wszystkim na przedzieraniu się przez zarośla z anteną i nasłuchiwaniu. Jest to etap zbierania danych i za wcześnie jeszcze na wyciąganie jakichkolwiek wniosków, ale po pierwszym sezonie przekonaliśmy się już, że telemetria rzeczywiście się sprawdza, a węże wykazują pewną mobilność, która daje nam nadzieję na uzyskanie ciekawych wyników.

* Na wszystkie wykonywane czynności posiadamy zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.