W 2019 roku postanowiliśmy włączyć się czynnie w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności we Wrocławiu.

16 maja 2019 roku, działając w porozumieniu z innymi przyrodniczymi organizacjami, wysłaliśmy do Prezydenta Jacka Sutryka list (TUTAJ), w którym diagnozujemy najważniejsze problemy, opisujemy krótko możliwości działań zapobiegawczych oraz prosimy o spotkanie w celu omówienia ewentualnej przyszłej współpracy w tym zakresie.

 

Organizacja partnerskie:
Fundacja Szklane Pułapki
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody
Stowarzyszenie Natura i Człowiek
Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

oraz przyrodnicy niezrzeszeni:
dr Agnieszka Konowalik
Krzysztof Kolenda
Agata Starzecka