Jeśli chcesz zostać członkiem Towarzystwa Herpetologicznego NATRIX zapoznaj się z poniższymi informacjami:

 • Udział w Towarzystwie jest całkowicie dobrowolny.
 • Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
  W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.
 • Chęć wstąpienia do Towarzystwa jest zgłaszana poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, złożenie własnoręcznego podpisu i odesłanie jej na adres:
  Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
  ul. Opolska 41/1, 52-010 Wrocław


  W celu przyspieszenia procedury można w pierwszej kolejności przesłać skan podpisanej deklaracji na adres mailowy: towarzystwo.natrix@gmail.com

  Przesłanie deklaracji drogą mailową nie zwalnia z konieczności dosłania oryginału!
 • Wysłanie deklaracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem statutu Towarzystwa oraz obowiązujących regulaminów. Ze wszystkimi dokumentami można zapoznać się w dziale „DO POBRANIA”. Wszyscy członkowie Towarzystwa są zobowiązani do przestrzegania zasad w nich zawartych.
 • Po otrzymaniu deklaracji Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata i wysyła do niego informację zwrotną wraz z danymi konta bankowego Towarzystwa.
 • Kandydat zostaje wpisany na listę członków Towarzystwa dopiero po opłaceniu składki członkowskiej w wysokości 50zł.