W latach 2012-2017 we Wrocławiu odbyło się sześć edycji Studenckiej Konferencji Herpetologicznej. W 2014 roku włączyliśmy się w tę incjatywę jako NATRIX, kontynuując swoją działalność jako byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr (jako członkowie SKNH organizowaliśmy dwie pierwsze edycje), aby tworzyć platformę do wymiany myśli, doświadczeń oraz umozliwić integrację i nawiązywanie współpracy pomiędzy młodymi herpetologami z całej Polski. W 2017 roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę i od 2018 roku organizowane są kolejne edycje Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, kierowane nie tylko do studentów i doktorantów, ale także pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych herpetologią.

I Polskie Sympozjum Herpetologiczne:

– 50 czynnych uczestników
– 64 biernych uczestników

liczba referatów i posterów: 36

Wybrane instytucje/jednostki uczestników:

– Instytut Ochrony Przyrody PAN
– RDOŚ Wrocław
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
– Słowiński Park Narodowy
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
– Uniwersytet Wrocławski
– Uniwersytet Jagielloński
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Uniwersytet Śląski
– Uniwersytet w Białymstoku
– Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
– Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp.k.
– Instytut Biologii Ssaków PAN
– Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”

Darczyńcy/patroni:

Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. (darczyńca)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (patronat honorowy)
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (patronat medialny)
Czasopismo „Biologia w Szkole” (patronat medialny)

 

II Polskie Sympozjum Herpetologiczne

– 39 czynnych uczestników
– 64 biernych uczestników

Liczba referatów i posterów: 30

Wybrane instytucje/jednostki uczestników:

– Instytut Ochrony Przyrody PAN
– Muzeum i Instytut Zoologii PAN
– RDOŚ Wrocław, Opole, Gdańsk
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
– Słowiński Park Narodowy
– Karkonoski Park Narodowy
– Woliński Park Narodowy
– Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
– Uniwersytet Wrocławski
– Uniwersytet Jagielloński
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytet w Białymstoku
– Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
– Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
– Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp.k.
– Instytut Biologii Ssaków PAN
– Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”
– Klub Przyrodników
– L’Association du Refuge des Tortues (A.R.T.)
– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Darczyńcy/patroni:

Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. (darczyńca)
Górażdże Heidelberg Cement Group, Fundacja Aktywni w Regionie (darczyńca)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (patronat honorowy)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu (patronat honorowy)
Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (patronat medialny)
Cantino opakowania ekologiczne (patronat medialny) 

KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW: