Płazy i gady w środowisku miejskim – problemy, wyzwania, dobre praktyki

W 2019 roku postanowiliśmy włączyć się czynnie w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności we Wrocławiu. Jako czynny udział rozumiemy:

  1. Lobbowanie w samorządzie za rozwiązaniami polepszającymi sytuację siedlisk i gatunków zwierząt;
  2. Współpracę z samorządem i innymi NGO`sami w zakresie dobrych praktyk, edukacji ekologicznej społeczeństwa;
  3. Wymianę doświadczeń między miastami i herpetologami z różnych miast.

Organizacja partnerskie:
Fundacja Szklane Pułapki
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody

Fundacja Aquila
Stowarzyszenie Natura i Człowiek
Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

oraz przyrodnicy niezrzeszeni:
dr Agnieszka Konowalik
Krzysztof Kolenda
Agata Starzecka

Na Facebooku można nas znaleźć na fanpage`u, który współtworzymy: Wrocławska Przyroda

Wspieramy też inicjatywę dotyczącą Wrocławskich Pól Irygacyjnych

KALENDARIUM:

16 maja 2019 roku, działając w porozumieniu z innymi przyrodniczymi organizacjami, wysłaliśmy do Prezydenta Jacka Sutryka list (TUTAJ), w którym zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy, opisaliśmy krótko możliwości działań zapobiegawczych oraz prosiliśmy o spotkanie w celu omówienia ewentualnej przyszłej współpracy w tym zakresie.

Zaowocowało to rozmowami (latem i jesienią 2019 r.) w ramach miejskiej grupy dialogu społecznego ds. zwierząt w mieście oraz rozmowami z pracownikami Biura Ochrony Przyrody i Klimatu. 

W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy w ramach II Polskiego Sympozjum Herpetologicznego panel dyskusyjny „Płazy i gady w miastach – problemy, aspekty prawne i dobre praktyki”. Podczas panelu przedstawiliśmy krótką prezentację o problemach, prowadzonych działaniach i perspektywach, mieliśmy okazję wysłuchać doświadczeń innych i podyskutować (również z przedstawicielami RDOŚ) na temat możliwych rozwiązań różnych problemów z ochroną płazów i gadów. 

Na początku 2020 roku wysłaliśmy swoją propozycję wytycznych przyrodniczych do projektów zgłaszanych i opiniowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (TUTAJ)