Status – rozmieszczenie – ochrona, z kluczami do oznaczania.
Głowaciński Zbigniew, Piotr Sura (red. naukowa)
Data premiery 16.08.2018 r.
Format A4
Rodzaj oprawy miękka
Liczba stron 350
ISBN 978-83-01-19963-0
Cena 99 zł

LINK DO SKLEPU

okładka

Opis wydawcy:
Publikacja jest nowym wydaniem atlasu herpetologicznego Polski, należącego do literatury podstawowej w zakresie nauk biologicznych. Obrazuje ona aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju. U obu tych grup zwierząt, pod wpływem najświeższych badań populacyjnych i molekularnych, wprowadza istotne zmiany w systematyce i taksonomii. Nowy atlas prezentuje dzisiejszy stan poznania krajowej fauny płazów i gadów na tle najnowszej wiedzy paleontologicznej, spajającej przeszłość z teraźniejszością. Ponadto oferuje oryginalne klucze do oznaczania gatunków obu grup systematycznych, zaś w przypadku płazów klucze uwzględniające poszczególne stadia rozwojowe tych ziemno-wodnych zwierząt. Oprócz walorów poznawczych publikacja zawiera wnioski praktyczne cenne dla ochrony przyrody, płazów i gadów w szczególności.
Publikacja jest dziełem zespołowym 12 autorów – zoologów z dużym doświadczeniem herpetologicznym, reprezentujących Polską Akademię Nauk i wyższe uczelnie krajowe. Opracowanie to, jakkolwiek naukowe, unika hermetycznego języka i nadmiaru specjalistycznej terminologii, toteż dostępne jest dla odbiorców o podstawowym przygotowaniu przyrodniczym. W pierwszej kolejności kierowane jest do biologów i przyrodników innych specjalności zainteresowanych występowaniem, zmianami i ochroną krajowych płazów i gadów, w tym przede wszystkim do studentów nauk biologicznch i leśnych, jak też do nauczycieli i młodzieży szkół średnich. Niewątpliwie będzie przydatne dla wszelkich służb ochrony przyrody i planistów specjalizujących się w przestrzennym zagospodarowaniu kraju.

„Atlas płazów i gadów Polski” to publikacja o zasadniczym znaczeniu dla poznania i ochrony naszej herpetofauny. Pierwsze wydanie ukazało się w 2003 r., jedynie w formie papierowej, i prezentowało stan poznania rozmieszczenia płazów i gadów na samym początku bieżącego stulecia. Od tego czasu w naszym kraju doszło do ogromnych zmian środowiskowych, związanych z rozwojem gospodarczym i przystąpieniem do Unii Europejskiej. Na te zmiany nałożył się globalny kryzys wymierania płazów, który to katastrofalny proces zdaje się przyspieszać, a także zmiany klimatyczne, wpływające zarówno na płazy, jak i gady. Jednocześnie, ostatnie 15 lat przyniosło – o czym zaświadcza Atlas – znaczące rozszerzenie wiedzy na temat rozmieszczenia gatunków płazów i gadów w kraju. Z tych wszystkich powodów kolejne wydanie atlasu jest uzasadnione i potrzebne.” – Z recenzji prof. dr hab. Wiesława Babika, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Recenzja Atlasu autorstwa TH NATRIX 
Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX jest patronem medialnym Atlasu.