Minął czerwiec, dobiegła końca część terenowa projektu „Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie”. Podczas ostatniej wizyty w dniu 23 czerwca br. wykonane zostały kolejne naloty płatowcem eBee (w RGB oraz NIR), a także inwentaryzacja przyrodnicza: zoologiczna oraz botaniczna.
Pogoda nam sprzyjała – było słonecznie i nie padało, przez co loty odbyły się bez problemu, a każde lądowanie drona było niezwykle fachowe 🙂 Poza tym po ostatnich intensywnych opadach na terenie kamieniołomu powstały dwa epizodyczne zastoiska wody, z czego natychmiast skorzystały płazy. Udało nam się potwierdzić występowanie na terenie kamieniołomu m.in. gatunku od dawna tu nienotowanego czyli traszki grzebieniastej, wymienionej w Załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej UE. Stwierdziliśmy także kijanki ropuch szarych w różnym stadium rozwoju, w tym także bardzo młode larwy – bardzo późny termin, ale prawdopodobnie w wyniku anomalnych warunków na wiosnę i długiego okresu bezdeszczowego płazy po prostu nie miały się wcześniej gdzie rozmnażać.

Plany na najbliższe miesiące to prace kameralne czyli: opracowanie ortofotomap, stworzenie numerycznych wysokościowych modeli terenu i modelu różnicowego wysokości roślinności, uzupełniającego mapę stworzoną przez botanika. Oprócz tego elementem dalszych prac będzie przetworzenie pozostałych materiałów (zebranych w terenie) do postaci cyfrowej w odpowiednim formacie, przygotowanie opisów edukacyjnych i obróbka zdjęć.
Na sam koniec zostanie nam już tylko postawienie serwisu mapowego i udostępnienie go szerszej publice 🙂

Tekst i zdjęcia: Alekandra Kolanek

Link do albumu: Przyrodniczy geoportal kamieniołomu w Gogolinie – część III

Traszka grzebieniasta