Czy aplikacje mogą pomóc w rozpoznawaniu przyrody?

Wpis powstał przy okazji realizacji zadania „Bioblitz – poznajemy walory przyrodnicze gmin Gogolin i Tarnów Opolski”, współfinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego „Organizacje pozarządowe dla opolskiej przyrody”.

Kto z nas, będąc w lesie, nad wodą czy na łące, nie zastanawiał się nad głosem usłyszanego ptaka lub nazwą napotkanej rośliny? Dzięki nowoczesnym technologiom rozpoznawanie przyrody staje się coraz łatwiejsze, dostępne dla każdego i niewymagające noszenia ze sobą atlasów w formie książkowej. Telefony komórkowe wyposażone w zaawansowane aplikacje mogą pomóc w identyfikacji roślin i głosów ptaków, roślin. Dzięki tym narzędziom możemy nie tylko zaspokoić ciekawość, ale także poszerzać swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata przyrody. W tym artykule poznamy kilka aplikacji mobilnych do rozpoznawania przyrody.

Rozwój technologii cyfrowych umożliwił stworzenie zaawansowanych narzędzi, które mogą identyfikować rośliny, ptaki i owady na podstawie zdjęć i dźwięków. Aplikacje te wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, przetwarzanie obrazów i dźwięków, aby dostarczyć użytkownikom dokładne i łatwe w obsłudze narzędzia do identyfikacji przyrody.

Poniżej opisy kilku aplikacji:

PlantNet
PlantNet to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aplikacji do identyfikacji roślin. Jej popularność wynika z łatwości użycia i skuteczności w rozpoznawaniu różnorodnych gatunków flory. Użytkownicy mają możliwość przesyłania zdjęć różnych części roślin, takich jak liście, kwiaty, owoce czy kora. Aplikacja następnie analizuje te zdjęcia, porównując je z ogromną bazą danych zawierającą informacje o tysiącach gatunków roślin.

Jedną z głównych zalet PlantNet dla polskich użytkowników jest obecność menu w języku polskim, co ułatwia korzystanie z aplikacji i zrozumienie jej funkcji. Interfejs umożliwia wykonanie zdjęcia za pomocą aparatu telefonu, jak również import zdjęć z galerii urządzenia, co czyni proces identyfikacji jeszcze bardziej wygodnym i dostępnym.

Dzięki PlantNet użytkownicy mogą szybko i łatwo dowiedzieć się więcej o roślinach, które napotykają na swojej drodze, co czyni tę aplikację nieocenionym narzędziem dla pasjonatów botaniki, ogrodników czy po prostu osób ciekawych otaczającej ich przyrody.

Aby skorzystać z funkcji identyfikacji rośliny w aplikacji PlantNet, należy najpierw uruchomić funkcję „Identyfikacja”. Następnie można zrobić zdjęcie rośliny za pomocą aparatu telefonu lub zaimportować już istniejące zdjęcie z galerii urządzenia. Po wykonaniu tego kroku aplikacja poprosi użytkownika o zaznaczenie, która część rośliny znajduje się na fotografii, czy to liście, kwiaty, owoce czy kora.

Po dokonaniu wyboru aplikacja rozpocznie proces analizy zdjęcia, porównując je z ogromną bazą danych gatunków roślin. Następnie użytkownik otrzyma kilka propozycji wyników identyfikacji, począwszy od najbardziej prawdopodobnego gatunku. Aby zwiększyć pewność co do trafności identyfikacji, ikona po prawej stronie wyniku wskaże procentową dokładność identyfikacji.

iNaturalist
iNaturalist jest platformą społecznościową oraz aplikacją mobilną, która umożliwia użytkownikom identyfikację roślin, zwierząt, grzybów i innych organizmów. Aplikacja ta została stworzona we współpracy z National Geographic i California Academy of Sciences.

Główną funkcją iNaturalist jest umożliwienie użytkownikom dołączenia do projektów badawczych oraz przesyłanie swoich obserwacji. Dzięki temu można aktywnie uczestniczyć w badaniach naukowych, dostarczając cennych danych dotyczących występowania różnych gatunków na całym świecie. Możliwość dołączania do projektów badawczych pozwala użytkownikom skupić się na określonych obszarach lub grupach organizmów, co może przyczynić się do lepszego poznania lokalnej różnorodności biologicznej oraz zagrożeń dla środowiska.

Przykładem takiego wykorzystania było zorganizowanie spacerów przyrodniczych typu BIOBLITZ przez Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX, w Gogolinie, podczas których uczestnicy dodawali swoje obserwacje do projektu na iNaturalist. BIOBLITZ to wydarzenia, podczas których zespół naukowców i entuzjastów przyrody zbiera dane na temat różnorodności biologicznej w określonym obszarze w czasie rzeczywistym. Dzięki udziałowi społeczności iNaturalist w tego typu inicjatywach możliwe jest zbieranie dużej ilości danych dotyczących lokalnej fauny i flory, co może być użyteczne dla ochrony i zrozumienia środowiska naturalnego.

Aby zidentyfikować gatunek w aplikacji iNaturalist, należy z menu wybrać “Dodaj obserwację”, a następnie wybrać “Co zaobserwowałeś” i dodać multimedia. Aplikacja pokaże nam sugestię dotyczące gatunku. Po wybraniu pasującej sugestii dodajemy obserwację.

Jednym z potencjalnych zagrożeń dla ochrony przyrody związanych z korzystaniem z iNaturalist, jest możliwość nieumyślnego ujawnienia lokalizacji rzadkich lub zagrożonych gatunków. Publiczne udostępnianie dokładnych lokalizacji może prowadzić do niekontrolowanego napływu ludzi, co może zagrażać siedliskom tych organizmów, powodować stres dla zwierząt, a także ułatwiać działalność kłusowników. Nadmierna liczba odwiedzających może prowadzić do degradacji środowiska naturalnego, zadeptywania roślinności i zakłócania naturalnych procesów ekosystemowych. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, niektóre aplikacje wprowadzają funkcje maskowania lokalizacji lub ograniczają publiczny dostęp do danych dotyczących rzadkich gatunków. Dlatego ważne jest, aby użytkownicy wysyłali swoje obserwacje z głową, zwracając uwagę na to, jakie informacje udostępniają i jakie mogą być tego konsekwencje dla przyrody.

Flora Incognita

Flora Incognita to aplikacja umożliwiająca identyfikację dziko rosnących roślin za pomocą zdjęć. Dostarcza szczegółowe informacje o roślinach i pozwala użytkownikom tworzyć własne kolekcje zidentyfikowanych gatunków. Umożliwia dodanie zdjęć różnych części rośliny, co ułatwia dokładniejszą identyfikację.

Aby rozpoznać roślinę, należy wybrać opcję „Identyfikacja” na głównym ekranie aplikacji. Następnie wykonać zdjęcie rośliny, starając się uchwycić jak najwięcej szczegółów (kwiaty, liście, łodygę). Aplikacja automatycznie przetworzy zdjęcie i wyświetli wyniki rozpoznania, w tym nazwę gatunku, informacje o roślinie oraz dodatkowe zdjęcia. Możesz przeglądać wyniki, a także porównać swoją roślinę z zaproponowanymi przez aplikację gatunkami. Możesz też dodawać notatki oraz dodatkowe zdjęcia do zidentyfikowanych roślin, co pozwoli na lepsze dokumentowanie swoich obserwacji. Aplikacja zawiera również przewodnik roślin, który pozwala na przeglądanie i wyszukiwanie roślin według różnych kategorii.

Czyj to liść?

Stworzona przez Lasy Państwowe, aplikacja „Czyj to liść?” działa inaczej niż powyższe programy – zamiast zdjęć wykorzystuje klucz do rozpoznawania liści na podstawie różnych cech, takich jak kształt, brzegi czy układ nerwów. Aplikacja podpowiada możliwe gatunki drzew i ma bardzo prosty interfejs.

Stworzona przez Lasy Państwowe, aplikacja „Czyj to liść?” działa inaczej powyższe programy – zamiast zdjęć, aplikacja wykorzystuje klucz do rozpoznawania liści na podstawie różnych cech. Użytkownik wprowadza informacje o liściu, takie jak jego kształt, brzegi, układ nerwów, a także inne charakterystyczne cechy. Program następnie przetwarza te dane i podpowiada możliwe gatunki drzew, które odpowiadają podanym cechom. Dzięki temu podejściu „Czyj to liść?” może być bardziej precyzyjna i pomocna, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zdjęcia mogą być niejednoznaczne lub trudne do interpretacji. Interfejs aplikacji jest bardzo prosty i intuicyjny, co sprawia, że jest dostępna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Umożliwia to szerokie wykorzystanie jej w edukacji, turystyce oraz w codziennych spacerach po lesie czy parku, wspierając naukę o polskich drzewach i krzewach.

Rozpoznawanie głosów ptaków – Merlin Bird ID


Merlin Bird ID, stworzona przez Cornell Lab of Ornithology, oferuje identyfikację ptaków na podstawie zdjęć oraz głosów. Dodatkowo dostarcza szczegółowe informacje o gatunkach ptaków wraz z nagraniami ich głosów.

Przed pierwszym użyciem aplikacji należy pobrać pakiet danych dla określonego regionu. Trwa to dłuższą chwilę oraz zajmuje sporo miejsca, więc lepiej zrobić to przed wyjściem w teren. Warto też w ustawieniach zaznaczyć polskie nazwy ptaków.

Po zainstalowaniu pakietu możemy rozpocząć identyfikację. Na ekranie głównym klikamy opcje Sound ID. Uruchomi to nagranie dźwięków otoczenia i rozpoznawanie ptaków. Niebieska kropka po lewej stronie informuje nas, że trwa identyfikacja.

Wszystkie rozpoznane podczas trwającej sesji ptaki będą wyświetlać się poniżej widoku nagrania. Wynik podświetlony na żółto oznacza, że aplikacja w tym momencie rejestruje dany glos.

Inne funkcje, które umożliwia Merlin Bird ID to przewodnim “Explore Birds”, w oprócz zdjęć i opisu gatunków znajdziemy też nagrania głosów.

Podsumowanie

Każda z tych aplikacji wykorzystuje zaawansowane technologie do analizy zdjęć i dźwięków, umożliwiając użytkownikom łatwą i szybką identyfikację gatunków. Dzięki nim zarówno amatorzy, jak i doświadczeni przyrodnicy mogą zgłębiać tajemnice przyrody i poszerzać swoją wiedzę.