Blog

Refleksje o ochronie płazów

Refleksje z ponad dekady ochrony płazów - dlaczego coroczne akcje to droga donikąd?  Od 2010 do 2022 roku angażowaliśmy się co roku w akcję czynnej ochrony płazów we Wrocławiu. Dużym zaangażowaniem wielu osób, własnych sił i środków udało się uratować tysiące płazów - i to jest super, to motywujące i dające...

Testowanie skuteczności metod odłowu inwazyjnych obcych gatunków żółwi

Problem występowania w środowisku przyrodniczym Polski inwazyjnych gatunków obcych żółwi wodno – lądowych narasta od lat. Ich obecność w środowisku jest wynikiem porzuceń przez właścicieli. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem, ale także niedopuszczalne z punktu widzenia dobrostanu zwierząt. Najczęściej porzucanymi gadami w naszym kraju są żółwie ozdobne (Trachemys scripta),...

„Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie – część III”

Minął czerwiec, dobiegła końca część terenowa projektu „Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie". Podczas ostatniej wizyty w dniu 23 czerwca br. wykonane zostały kolejne naloty płatowcem eBee (w RGB oraz NIR), a także inwentaryzacja przyrodnicza: zoologiczna oraz botaniczna.Pogoda nam sprzyjała – było słonecznie i nie padało, przez co...

„Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie – część II”

Tegoroczna wiosna stoi pod znakiem dwóch niekorzystnych zjawisk, które znacząco wpłynęły na realizację naszego projektu. Po pierwsze – panująca susza powoduje, że mniej zwierząt jest aktywnych, a warunki roślin do rozwoju mniej korzystne, a co za tym idzie – skuteczność inwentaryzacji jest dużo niższa. Mamy nadzieję, że w najbliższych tygodniach...

Gdzie zimują płazy?

Płazy, całkiem słusznie, kojarzą nam się głównie z wodą. To w różnego rodzaju stawach i oczkach wodnych najłatwiej zauważyć „żaby”, prawda? Różne płazy można spotkać w zbiornikach wodnych w okresie od wczesnej wiosny aż do jesieni, w związku z tym jeśli nie posiada się wystarczającej wiedzy przyrodniczej i nie prowadzi...

„Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie”

W dniach 5-6 marca 2020 odbył się pierwszy wyjazd terenowy w ramach projektu „Opracowanie przyrodniczego geoportalu terenu nieczynnego kamieniołomu w Gogolinie”, finansowanego ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Przyjechaliśmy do Gogolina sporą ekipą (15 osób - członkowie TH NATRIX, pracownicy Zakładu Geoinformatyki i Kartografii UWr oraz studenci geografii) i od razu przystąpiliśmy...

Po łuskach je poznacie… czyli czego możemy się dowiedzieć z wylinek?

Wędrując w terenie, czy to hobbystycznie czy zawodowo, czasami znajdujemy pośrednie dowody obecności gadów. Mowa tutaj oczywiście o wylinkach, czyli fragmentach naskórka, zrzucanego okresowo przez gady w trakcie ich wzrostu. Na podstawie wylinek często jesteśmy w stanie określić, jaki gatunek ją pozostawił. Poniżej prezentujemy uproszczoną i krótką instrukcję rozpoznawania gadów...

Recenzja Atlasu Płazów i Gadów Polski

Publikacja jest nowym wydaniem atlasu herpetologicznego Polski, należącego do literatury podstawowej w zakresie nauk biologicznych. Obrazuje ona aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju.