Po łuskach je poznacie… czyli czego możemy się dowiedzieć z wylinek?

Wędrując w terenie, czy to hobbystycznie czy zawodowo, czasami znajdujemy pośrednie dowody obecności gadów. Mowa tutaj oczywiście o wylinkach, czyli fragmentach naskórka, zrzucanego okresowo przez gady w trakcie ich wzrostu. Na podstawie wylinek często jesteśmy w stanie określić, jaki gatunek ją pozostawił. Poniżej prezentujemy uproszczoną i krótką instrukcję rozpoznawania gadów...

Recenzja Atlasu Płazów i Gadów Polski

Publikacja jest nowym wydaniem atlasu herpetologicznego Polski, należącego do literatury podstawowej w zakresie nauk biologicznych. Obrazuje ona aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju.