Recenzja Atlasu Płazów i Gadów Polski

Publikacja jest nowym wydaniem atlasu herpetologicznego Polski, należącego do literatury podstawowej w zakresie nauk biologicznych. Obrazuje ona aktualny stan wiedzy o rozmieszczeniu i charakterze występowania gatunków płazów i gadów w skali całego kraju.