Nasze projekty edukacyjne

„Ciekawość to pierwszy krok do poznania”

Bardzo istotną rolę w ochronie gatunków i ich siedlisk odgrywa edukacja ekologiczna od najmłodszych lat. Pozwala ona odpowiedzieć na pytania, jakie stawia sobie każde dziecko: co to jest? gdzie żyje? co robi? Przybliża świat wokół nas, uczy poszanowania do każdego stworzenia, pokazuje rolę, jaką odgrywa każdy organizm w przyrodzie, kładzie nacisk na zagrożenia i potrzebę ochrony naszych „braci mniejszych”. Edukacja ekologiczna w przedszkolu jest niezwykle ważna, jednak przekazywanie treści przyrodniczych jedynie za pomocą „suchej” wiedzy książkowej, jest dla dzieci mało ciekawe, a wiedza zdobyta tą drogą – ulotna i nietrwała. O wiele bardziej atrakcyjne i interesujące są zajęcia interaktywne, na których dzieci mogą zobaczyć żywe zwierzęta, wcielić się w ich role i wziąć udział w inspirowanych nimi grach i zabawach. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza.

Wąż Stanisław - pomoc edukacyjna

Naszym pierwszym projektem edukacyjnym był projekt pt. „Poznajemy płazy i gady”, prowadzony w kilku przedszkolach na terenie Wrocławia.
Projekt realizowano w terminie październik 2014 – maj 2105 r., zakres programu obejmował:

  • rozpoznanie i poprawne nazywanie polskich płazów i gadów
  • znajomość odgłosów godowych płazów
  • znajomość różnic pomiędzy płazami a gadami
  • znajomość cyklu rozwojowego płazów i pojęcia z nim związane
  • wiedzę na temat zwierząt żyjących w otoczeniu dziecka
  • znajomość siedlisk płazów i gadów
  • wiedzę, że płazy i gady są pod ochroną

 Zajęcia trwały jednorazowo po 30 minut, odbywały się raz w miesiącu w każdym z przedszkoli biorących udział w projekcie.

Galeria zdjęć z projektu:

1. Przedszkola „Bajkowe Nutki”

2. Pozostałe przedszkola

Poza tym w miarę własnych możliwości i czasu prowadzimy mniejsze, często jednorazowe akcje edukacyjne, między innymi:

– „Czynna ochrona płazów i gadów we Wrocławiu – ochrona siedlisk” – akcja edukacyjna organizowana we współpracy z Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu, połączona ze sprzątaniem zbiornika rozrodczego na wrocławskim Biskupinie (ALBUM)

– zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ratyniu

– „Płazy Polski” – zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 95 we Wrocławiu

– zajęcia w przedszkolu „Happy Kids” w Kamieńcu Wrocławskim

– lekcje w ramach projektu finansowanego z grantu Fundacji Santander (projekt pn. „Edukacja ekologiczna w praktyce – czynna ochrona ropuchy szarej w dzielnicy Zalesie przy udziale okolicznych mieszkańców i młodzieży szkolnej”, konkurs „Tu mieszkam, tu zmieniam”) dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 na wrocławskim Zalesiu