WIELKI SUKCES NATRIXA!

DZIĘKI NASZEJ PRACY I ZAANGAŻOWANIU RDOŚ W OPOLU POWSTAŁ PIERWSZY W POLSCE REZERWAT PRZYRODY POŚWIĘCONY OCHRONIE GNIEWOSZA PLAMISTEGO!

Jak do tego doszło?

Pojawiliśmy się tam pierwszy raz w 2014 roku, realizując projekt w ramach konkursu Quarry Life Award Polska. Zdobyliśmy Grand Prix na międzynarodowym etapie konkursu.

W kolejnych latach, dzięki środkom ze zdobytej nagrody i przy zgodzie RDOŚ i GDOŚ mogliśmy realizować badania naukowe.

Analizowaliśmy przemieszczenia gromadząc dane telemetryczne, lataliśmy dronem, badaliśmy warunki siedliskowe, wykładaliśmy sztuczne kryjówki, rejestrowaliśmy bazę pokarmową, prowadziliśmy badania mikrobiologiczne.

Były takie lata, że jeździliśmy w teren co tydzień. Coraz bardziej zachwycając się urodą tego siedliska i z coraz mocniejszym przekonaniem, że tę populację należy trwale chronić – jest to NAJWIĘKSZA ROZPOZNANA populacja gniewosza plamistego w kraju! Gniewosz jako gatunek parasolowy będzie chronił też pozostałe elementy środowiska przyrodniczego. 🐍

Po kilku latach drobiazgowych badań, na bazie szczegółowej wiedzy zdobytej o populacji i zajmowanym przez nią obszarze złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu o utworzenie rezerwatu, o czym informowaliśmy w październiku 2020 roku.

Wniosek szczegółowy, 10-stronicowy, wraz z opracowaniem przyrodniczym, opisanymi warunkami abiotycznymi. Z kilkudziesięcioma załącznikami, bogatą dokumentacją zdjęciową, mapami, wskazaniami do ochrony. 

Tak się złożyło, że został on przy okazji poddany analizie przez zespół ekspertów, powołanych w 2020 roku przez RDOŚ Opole celem opracowania listy obszarów wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi.

W styczniu 2023 r., po ponad dwóch latach prac i konsultacji m.in. z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie i RDLP Katowice REZERWAT „GOGOLIŃSKIE GNIEWOSZE” ZOSTAŁ POWOŁANY! Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Gogolińskie Gniewosze” (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2023.105).

Chcemy podziękować Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu za ścisłą współpracę, mającą na celu jak najlepszą ochronę walorów przyrodniczych rezerwatu.

NIE JEST TO NASZE OSTATNIE SŁOWO! Mamy plany na dalsze działania na rzecz gniewosza plamistego w oparciu o doświadczenie, jakie nabyliśmy.  Mamy też kilka praktycznych refleksji, częścią których chcieliśmy się podzielić. Gatunek tak skryty jak gniewosz wymaga naprawdę dużego zaangażowania terenowego, by móc mówić o dobrym rozeznaniu i jakościowo dobrym monitoringu. Będziemy chcieli w najbliższym czasie opublikować szerszy komentarz do metodyki monitoringu GIOŚ. Pisaliśmy trochę o tym w artykule z 2021 roku* – w zależności od sezonu czy nawet miesiąca wykrywalność tych węży potrafi być bardzo różna. W przeglądowym artykule sprzed kilku lat (**) pisaliśmy o tym, że liczba kontroli w ramach monitoringów gniewosza powinna być jak najwyższa, a obecne wskazania są niewystarczające. Dzięki prowadzonemu przez nas projektowi citizen science udało nam się zebrać dane dotyczące aktualnego statusu gatunku w kraju (***), a nasza baza jest najbardziej wiarygodnym na ten moment źródłem danych dotyczących jego rozmieszczenia  (****). W przyszłych latach chcemy rozpocząć duży ogólnopolski projekt gniewoszowy, a póki co informacje zawarte w naszej bazie udostępniane są na potrzeby m.in. raportów OOŚ lub inne cele związane z pracą organów ochrony przyrody w Polsce.

🐍🐍🐍

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:


🐍🐍🐍

Podoba Ci się to, co robimy? Chcesz wesprzeć nasze działania? Darowizna pozwoli nam funkcjonowac dalej, a każde wsparcie stanowi pomoc:

> jednorazowe lub comiesięczne darowizny:

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/thnatrix

> można też wesprzeć nas bezpośrednio:

BNP Paribas Bank Polska SA

Nr konta: 78 2030 0045 1110 0000 0345 7430

tytułując przelew: „darowizna na cele statutowe TH NATRIX”

> jeśli nie chcesz nic wpłacać to możesz nam pomóc przy okazji zakupów (nic za to nie płacisz!):

https://fanimani.pl/natrix/