Wpływ środowiska miejskiego na zależność kleszcze-jaszczurki

Kleszcze są istotnym wektorem niebezpiecznych chorób, a ich liczebność rośnie w odpowiedzi na postępujące zmiany klimatyczne. Ważnym gospodarzem kleszczy w Polsce są jaszczurki, które wzbogacając bioróżnorodność środowiska, mogą zmniejszać ryzyko zainfekowania człowieka chorobą odkleszczową, fenomen ten jest nazywany hipotezą efektu rozrzedzenia (ang. dilution effect). Jest to efekt korzystny z punktu widzenia człowieka. Badania nad ekologicznymi interakcjami jaszczurek i kleszczy mają podstawowe znaczenie w epidemiologii chorób odkleszczowych, a przez to mają silne implikacje dla ochrony kręgowców będących gospodarzami kleszczy, w tym również jaszczurek.

Dlatego też we współpracy z Zakładem Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii UWr rozpoczęliśmy badania związane z układem jaszczurki-kleszcze w gradiencie urbanizacyjnym.

W niniejszym projekcie planujemy określić w jaki sposób czynniki siedliska (np. presja środowiska miejskiego vs jej brak) kształtują różnorodność, liczebność i biomasę kleszczy infekujących jaszczurki. Ponadto sprawdzimy, czy jaszczurki mogą być infekowane przez kleszcze z gatunku Dermacentor reticulatus, którego zasięg obecnie rośnie w Polsce. Badania uwzględniające populacje miejskie pozwolą określić zagrożenie epidemiologiczne w miejscach o największym zagęszczeniu ludzi.

W 2019 roku przeprowadzono badania pilotażowe we Wrocławiu, w przyszłości jest planowane również rozszerzenie projektu na Kraków.