W latach 2012-2017 we Wrocławiu odbyło się sześć edycji Studenckiej Konferencji Herpetologicznej. W 2014 roku włączyliśmy się w tę incjatywę jako NATRIX, kontynuując swoją działalność jako byli członkowie Studenckiego Koła Naukowego Herpetologów UWr (jako członkowie SKNH organizowaliśmy dwie pierwsze edycje), aby tworzyć platformę do wymiany myśli, doświadczeń oraz umozliwić integrację i nawiązywanie współpracy pomiędzy młodymi herpetologami z całej Polski. W 2017 roku postanowiliśmy rozszerzyć formułę i od 2018 roku organizowane są kolejne edycje Polskiego Sympozjum Herpetologicznego, kierowane nie tylko do studentów i doktorantów, ale także pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych herpetologią.

I Polskie Sympozjum Herpetologiczne:

– 50 czynnych uczestników
– 64 biernych uczestników

liczba referatów i posterów: 36

II Polskie Sympozjum Herpetologiczne:

– 39 czynnych uczestników
– 64 biernych uczestników

Liczba referatów i posterów: 30

III Polskie Sympozjum Herpetologiczne

– 43 czynnych uczestników
– 58 biernych uczestników

Liczba referatów i posterów: 31

IV Polskie Sympozjum Herpetologiczne:

– 30 czynnych uczestników
– 72 biernych uczestników

liczba referatów i posterów: 25

V Polskie Sympozjum Herpetologiczne:

– 48 czynnych uczestników
– 98 biernych uczestników

liczba referatów i posterów: 29

 

Wybrane instytucje/jednostki uczestników:

– Muzeum i Instytut Zoologii PAN
– Instytut Ochrony Przyrody PAN
– RDOŚ Wrocław
– RDOŚ Opole
– RDOŚ Gdańsk
– RDOŚ Rzeszów
– RDOŚ Poznań
– RDOŚ Olsztyn
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Rzeszów
– Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
– Słowiński Park Narodowy
– Karkonoski Park Narodowy
– Woliński Park Narodowy
– Park Narodowy Gór Stołowych
– Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
– Uniwersytet Wrocławski
– Uniwersytet Jagielloński
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
– Uniwersytet Łódzki
– Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
– Politechnika Bydgoska
– Uniwersytet Śląski
– Uniwersytet w Białymstoku
– Sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze
– Klub Przyrodników
– Towarzystwo Przyrodnicze „Karlik”
– Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne
– Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp.k.
– Instytut Biologii Ssaków PAN
– Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
– Stowarzyszenie Terrarystów Polskich
– L’Association du Refuge des Tortues (A.R.T.)
– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
– prywatne firmy z dziedziny ochrony środowiska i branży budowlanej

Nasi darczyńcy/patroni:


Magazyn Przyrodniczy „Salamandra” (patronat medialny wszystkich edycji)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (patronat honorowy wszystkich edycji)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu (patronat honorowy II-V PSH)

ACO sp. z o.o. (partner i darczyńca IV i V PSH)

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (patronat honorowy III-V PSH)

Górażdże Heidelberg Cement Group, Fundacja Aktywni w Regionie (darczyńca II PSH)

Mentor Consulting sp. z o.o. Środowiskowa sp. k. (darczyńca I i II PSH)

Cantino opakowania ekologiczne (patronat medialny II PSH)

Czasopismo „Biologia w Szkole” (patronat medialny I PSH)

 

KSIĄŻKI ABSTRAKTÓW: