Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX

e-mail: towarzystwo.natrix@gmail.com

Opolska 41/1
52-010 Wrocław

KRS: 0000493721
NIP: 8943051363
REGON: 022331547