Korespondencja między TH NATRIX a jednostkami gminy Wrocław, dotycząca trwałego zabezpieczenia populacji ropuch szarych w okolicy kąpieliska „Morskie Oko” we Wrocławiu (dzielnica Zalesie).

Niektóre „dymki” prowadzą do zewnętrznych linków – aby zobaczyć omawiane pisma należy kliknąć w tekst.

23/09/2021
01/10/2021

Dostaliśmy informację, że przewodniczący Rady Miejskiej  przekazał pismo do Prezydenta Wrocławia.

01/10/2021
21/10/2021

Później nastąpiła seria przekierowań wniosku, szukano jednostki odpowiedzialnej/w której kompetencjach leży decyzja w sprawie – najwyraźniej wysłaliśmy bardzo gorącego kartofla.


Departament Zrównoważonego Rozwoju (Wydział Środowiska i Rolnictwa) otrzymuje pismo od przewodniczącego Rady Miejskiej
(przy udziale biura Prezydenta?)) i przesyła je dalej, do Wydziału Inżynierii Miejskiej (WIM), czyli Departamentu Infrastruktury i Transportu (DIT).

*DIT zarządza także ZDiUMem, który otrzymał pismo TH NATRIX w dniu 23/09/2021.

21/10/2021
17/11/2021
17/11/2021
29/12/2021
05/01/2022
20/01/2022
02/02/2022
13/02/2022

TH NATRIX wysyła pismo o poparcie do Społecznej Rady ds. zwierząt przy Prezydencie Wrocławia.

13/02/2022
14/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
02/03/2022
04/03/2022

Wydział Inżynierii Miejskiej odpisuje do Zarządu Zieleni Miejskiej (z kopią do TH NATRIX), że to teren wewnętrzny, na którym nie zarządza ruchem.

04/03/2022
11/03/2022

Po 11/03/2022 – wymiana maili między TH NATRIX a Młodzieżowym Centrum Sportu, zgodnie z którą sezon 2022 został potraktowany przejściowo.

Uzyskano deklarację poparcia dla działań w 2023 roku.

11/03/2022
09/01/2023
28/02/2023
28/03/2023
29/03/2023
10/01/2024

10 stycznia 2024 r. ponownie zwróciliśmy się z wnioskiem o coroczne, czasowe zamknięcie końcowego odcinka ulicy Chopina (za budynkami mieszkalnymi) na czas wiosennych migracji płazów. Pismo wysłane zostało do Biura Zrównoważonego Rozwoju UM i Młodzieżowego Centrum Sportu.

W piśmie powołaliśmy się na wprowadzony w 2023 roku we Wrocławiu projekt „Szkolna ulica”, realizowany przy wybranych szkołach podstawowych we Wrocławiu przez Biuro Zrównoważonej Mobilności UMW we współpracy ze Strażą Miejską. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły. Na bazie tego pomysłu zaproponowaliśmy projekt „Płazia ulica”, ze względu na to, że bezpieczeństwo tych zwierząt podczas ich wiosennych wędrówek do zbiornika rozrodczego jest także ważne i regulowane zapisami Ustawy o ochronie przyrody. W tym roku Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX nie będzie prowadziło akcji czynnej ochrony płazów (tak jak realizowane to było w latach 2010-2022), ponieważ nie posiada już zasobów do tego niezbędnych (głównie czasowych oraz ludzkich). Efektem będzie rozjeżdżanie osobników gatunku podlegającego w Polsce ochronie gatunkowej i prawdopodobnie całkowity zanik populacji.
Zwróciliśmy uwagę, że wprowadzone w 2023 roku przez MCS rozwiązanie (tj. umieszczenie znaków informacyjnych, zachęcające kierowców do pozostawienia samochodu i niewjeżdżania na teren objęty migracją) nie zdało egzaminu.

Nasza propozycja to niezmiennie:
1) Przebudowa drogi w sposób umożliwiający bezpieczne migracje płazów przez ul. Chopina – na co obecnie nie ma pieniędzy w budżecie Gminy, mimo że przedstawiony przez nas projekt zyskał aprobatę pracowników Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
2) Doraźne rozwiązanie, które można wprowadzić w oczekiwaniu na przebudowę ulicy, czyli: tymczasowe zamykanie końcowego odcinka ul. Chopina w okresie +/- 10.03-10.04 (całodobowo lub w godzinach 18:00- 5:00 – czyli w godzinach, w których płazy te migrują do „Morskiego Oka”).

Chcemy podkreślić, że zamykanie ulicy Chopina na czas migracji płazów spowoduje mniej utrudnień i będzie wprowadzone na krótszy czas niż zamykanie ulic w centrum miasta ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Odcinek, o którym mowa, kończy się ślepo i nie znajdują się na nim żadne budynki mieszkalne. Zamknięcie tego odcinka spowoduje jedynie czasowe utrudnienia w dojeździe do obiektów sportowych, zlokalizowanych na końcu ul. Chopina, wierzymy jednak, że przejście dodatkowych kilkuset metrów nie jest zbyt wielką uciążliwością dla osób wybierających się na zajęcia sportowe.

 

10/01/2024
10/01/2024
17/01/2024
12/02/2024
21/03/2024

21 marca 2024 r. dostaliśmy pismo z Zarządu Zieleni Miejskiej o zabezpieczeniu końcowego odcinka ul. Chopina. Tego samego dnia pojawia się post na Facebooku, w którym Zielony Wrocław (profil ZZM) ogłasza troskę o płazy. 

Dzieje się przedwyborcza magia. Postanawiamy sprawdzić, czy podjęte działania są skuteczne.

21/03/2024
24/03/2024

Dokonujemy wizji terenowej w miejscu postawienia wygrodzeń. Mamy też kontakt z mieszkańcami Zalesia.
Zastosowane rozwiązanie NIE JEST SKUTECZNE. Płazy  potrzebują realnej ochrony, a nie działań pozorowanych, wykonanych z okazji nadchodzących wyborów samorządowych.

24/03/2024
02/04/2024
08/04/2024

8.10.2024 r., dokonujemy kolejnej kontroli. Przekonujemy się, że pomimo naszego zgłoszenia o nieskutecznym zabezpieczeniu drogi, nie zostają podjęte ŻADNE działania.
Tak w praktyce wygląda „ochrona płazów”, wykonana chyba jedynie dla przedwyborczego PR-u – bo niczym innym tłumaczyć tego się nie da.

08/04/2024
18/04/2024

18.04.2024 r. dowiadujemy się z social mediów, że MCS prowadzi prace polegające na czyszczeniu dna kąpieliska.
Jeżeli nawet ropuchy dotarły żywe do zbiornika i złożyły skrzek to właśnie ich sukces rozrodczy spadł, prawdopodobnie nawet do zera.

18/04/2024
25/04/2024

25.04.2024 r. przychodzi odpowiedź na nasze pismo z 2.04 od Zarządu Zieleni Miejskiej.

W piśmie padają stwierdzenia:

– celem statutowym ZZM nie jest utrzymywanie lub zabezpieczanie dróg (komentarz NATRIX – ale w ustawie o drogach publicznych widnieje taki obowiązek, leżący po stronie zarządcy drogi – skoro ZZM przejął zarządzanie drogą to powinien realizować obowiązki prawne z tego wynikające);

– jednostka dołożyła starań, aby możliwie najskuteczniej zabezpieczyć płazy migrujące na teren kąpieliska (komentarz NATRIX – ale to „najskuteczniej” oznaczało w praktyce NIESKUTECZNIE – gdyby nie zrobiono nic, efekt byłby dokładnie ten sam);

– ustawiono tablice (komentarz NATRIX – po raz kolejny: tablice informacyjne nie są elementem ochrony płazów);

– podczas wizji w terenie nie stwierdzono śmierci osobników (komentarz NATRIX – my z kolei udokumentowaliśmy śmiertelność);

– ZZM nie widzi możliwości skutecznego uniemożliwienia dostępu samochodom w godzinach migracji płazów (komentarz NATRIX – my widzimy i to na kilka różnych sposobów);

– ZZM powołuje się na konieczność dostępu dla służb ratowniczych (komentarz NATRIX – to już jest wymyślanie argumentów na siłę, bo w trakcie 3 lat wymiany pism argument pojawił się dopiero teraz; w dodatku dałoby się to zorganizować);

– planowane jest przekazanie terenu do ZDiUM.

Komentarz NATRIX: Oznacza to, że za rok zabawa zaczyna się od nowa…

25/04/2024