Korespondencja między TH NATRIX a jednostkami gminy Wrocław, dotycząca trwałego zabezpieczenia populacji ropuch szarych w okolicy kąpieliska „Morskie Oko” we Wrocławiu (dzielnica Zalesie).

Niektóre „dymki” prowadzą do zewnętrznych linków – aby zobaczyć omawiane pisma należy kliknąć w tekst.

23/09/2021
01/10/2021

Dostaliśmy informację, że przewodniczący Rady Miejskiej  przekazał pismo do Prezydenta Wrocławia.

01/10/2021
21/10/2021

Później nastąpiła seria przekierowań wniosku, szukano jednostki odpowiedzialnej/w której kompetencjach leży decyzja w sprawie – najwyraźniej wysłaliśmy bardzo gorącego kartofla.


Departament Zrównoważonego Rozwoju (Wydział Środowiska i Rolnictwa) otrzymuje pismo od przewodniczącego Rady Miejskiej
(przy udziale biura Prezydenta?)) i przesyła je dalej, do Wydziału Inżynierii Miejskiej (WIM), czyli Departamentu Infrastruktury i Transportu (DIT).

*DIT zarządza także ZDiUMem, który otrzymał pismo TH NATRIX w dniu 23/09/2021.

21/10/2021
17/11/2021
17/11/2021
29/12/2021
05/01/2022
20/01/2022
02/02/2022
13/02/2022

TH NATRIX wysyła pismo o poparcie do Społecznej Rady ds. zwierząt przy Prezydencie Wrocławia.

13/02/2022
14/02/2022
23/02/2022
24/02/2022
02/03/2022
04/03/2022

Wydział Inżynierii Miejskiej odpisuje do Zarządu Zieleni Miejskiej (z kopią do TH NATRIX), że to teren wewnętrzny, na którym nie zarządza ruchem.

04/03/2022
11/03/2022

Po 11/03/2022 – wymiana maili między TH NATRIX a Młodzieżowym Centrum Sportu, zgodnie z którą sezon 2022 został potraktowany przejściowo.

Uzyskano deklarację poparcia dla działań w 2023 roku.

11/03/2022
09/01/2023
28/02/2023
28/03/2023
29/03/2023