Mapa przedstawiająca aktualny stan bazy danych herpetofauny Krakow – natrix.org.pl/mapa-krakowa

W środowisku miejskim zwierzęta nie mają łatwo - gęsta sieć dróg, zanieczyszczenia, zanik siedlisk w wyniku postępującej zabudowy oraz ciągła obecność ludzi i zwierząt domowych sprawiają, że jedynie nieliczne gatunki radzą sobie w terenie zurbanizowanym. Dotyczy to zwłaszcza zwierząt niewielkich, mało mobilnych i o szczególnych wymaganiach siedliskowych, np.: płazów i gadów, które są zagrożone zanikiem w skali całego kraju. Kraków to miasto, w którym wciąż można odnaleźć fragmenty siedlisk zamieszkane przez różnorodne gatunki tych zwierząt, w tym bardzo rzadkie, np.: gniewosza plamistego. Presja inwestycyjna prowadzi jednak do ciągłego niszczenia i dalszej fragmentacji cennych stanowisk przyrodniczych. W konsekwencji większość zamieszkujących je populacji płazów i gadów zanika, a nawet te, które wydają się stabilne, są zagrożone. Dokładne rozpoznanie rozmieszczenia to pierwszy i niezbędny krok w kierunku lepszej ich ochrony. Celem niniejszego projektu jest zebranie jak największej ilości danych na temat występowania płazów i gadów w Krakowie oraz stworzenie ogólnodostępnej bazy herpeto-faunistycznej, która będzie praktycznym narzędziem ochrony przyrody Krakowa.

W przypadku problemów technicznych z formularzem prosimy o kontakt: kolanek@natrix.org.pl

PATRONI PROJEKTU