W 2014 roku Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX zakwalifikowało się (jako jedna z pięciu grup wybranych spośród 25 zgłoszeń) do realizacji projektu w polskiej edycji projektu Quarry Life Award. Tytuł zgłoszonego przez nas projektu brzmiał „Kompleksowa inwentaryzacja herpetofauny terenu Kopalni Wapienia „Górażdże”, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, jako podstawa przygotowania wytycznych do rekultywacji przyjaznej środowisku”. Teren kopalni Górażdże był dla nas interesujący przede wszystkim ze względu na doniesienia o występowaniu tam rzadkiego gniewosza plamistego. Przeprowadziliśmy dokładną inwentaryzację płazów i gadów, aby stwierdzić, jakie gatunki występują na obszarze kopalni. Na tej podstawie sporządziliśmy mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków, określiliśmy stan siedlisk i wytypowaliśmy najcenniejsze z nich. Bardzo istotną częścią naszego końcowego opracowania były propozycje rozwiązań sprzyjające ochronie płazów i gadów, które w przyszłości będą mogły być wykorzystane przy procesie rekultywacji terenów wyłączonych z eksploatacji. Dzięki temu nasze badania mają szansę przyczynić się do zachowania i poprawienia bioróżnorodności obszaru kopalni Górażdże. Końcowym etapem naszego projektu było stworzenie folderów edukacyjnych dotyczących płazów i gadów terenu kopalni, potrzeby ich ochrony oraz metod rekultywacji sprzyjających ochronie płazów i gadów (DO POBRANIA TUTAJ). Nasze działania publikowaliśmy na Facebooku (ALBUM).

Na polskim etapie konkursu zajęliśmy III miejsce. Niezależnie od tego nasze opracowanie zostało docenione przez międzynarodowe gremium – 
TH NATRIX otrzymało GŁÓWNĄ NAGRODĘ na międzynarodowym etapie konkursu Quarry Life Award!

Informacja prasowa o wygranej: https://tiny.pl/7h74d

Nasza ówczesna prezeska opowiada o projekcie: https://tiny.pl/7h749

W 2015 roku nagrywaliśmy projekt promujący kolejną edycję (materiał od 3:00): https://tiny.pl/7h741