Płazy i gady w środowisku miejskim – problemy, wyzwania, dobre praktyki

W 2019 roku postanowiliśmy włączyć się czynnie w działania na rzecz ochrony bioróżnorodności we Wrocławiu. Jako czynny udział rozumiemy:

  1. Lobbowanie w samorządzie za rozwiązaniami polepszającymi sytuację siedlisk i gatunków zwierząt;
  2. Współpracę z samorządem i innymi NGO`sami w zakresie dobrych praktyk, edukacji ekologicznej społeczeństwa;
  3. Wymianę doświadczeń między miastami i herpetologami z różnych miast.

Organizacja partnerskie:


Fundacja Szklane Pułapki

Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne

Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody 

Fundacja Aquila

FOTA4Climate

Stowarzyszenie Natura i Człowiek

Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

oraz przyrodnicy niezrzeszeni:
dr Agnieszka Konowalik
Krzysztof Kolenda
Agata Starzecka

Na Facebooku można nas znaleźć na fanpage`u, który współtworzymy: Wrocławska Przyroda

Wspieramy też inicjatywę dotyczącą Wrocławskich Pól Irygacyjnych

KALENDARIUM:

16 maja 2019 roku, działając w porozumieniu z innymi przyrodniczymi organizacjami, wysłaliśmy do Prezydenta Jacka Sutryka list (TUTAJ), w którym zdiagnozowaliśmy najważniejsze problemy, opisaliśmy krótko możliwości działań zapobiegawczych oraz prosiliśmy o spotkanie w celu omówienia ewentualnej przyszłej współpracy w tym zakresie.

Zaowocowało to rozmowami (latem i jesienią 2019 r.) w ramach miejskiej grupy dialogu społecznego ds. zwierząt w mieście oraz rozmowami z pracownikami Biura Ochrony Przyrody i Klimatu. 

W listopadzie 2019 roku zorganizowaliśmy w ramach II Polskiego Sympozjum Herpetologicznego panel dyskusyjny „Płazy i gady w miastach – problemy, aspekty prawne i dobre praktyki”. Podczas panelu przedstawiliśmy krótką prezentację o problemach, prowadzonych działaniach i perspektywach, mieliśmy okazję wysłuchać doświadczeń innych i podyskutować (również z przedstawicielami RDOŚ) na temat możliwych rozwiązań różnych problemów z ochroną płazów i gadów. 

Na początku 2020 roku wysłaliśmy swoją propozycję wytycznych przyrodniczych do projektów zgłaszanych i opiniowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (TUTAJ). Współtworzyliśmy przyrodniczy poradnik dla Liderów WBO.

Braliśmy udział w opiniowaniu dokumentów miejskich, m.in. Programu Ochrony Środowiska Wrocławia do 2025 roku.

Pokłosiem tego było (i jest) tworzenie projektów uchwał w sprawie ustanowienia form ochrony na terenie Wrocławia, które współtworzyliśmy dla Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu.. 

Przez dwa lata (od 2021 roku) zaangażowali byliśmy w przekonanie urzędników, by przestali zarybiać zbiorniki wodne, w których bytują płazy. Zarybianie odbywało się w ramach programu kontroli liczebności komarów. Dzięki naszym pismom i argumentom UM Wrocław zarybia tylko te zbiorniki, gdzie nie ma płazów. Na przyszłe lata planowana jest współpraca w tej kwestii, w tym wsparcie ochrony płazów, jako naturalnych drapieżników komarów.