Publikacje

Publikacje naszych członków z afiliacją TH NATRIX 

1) Artykuły w czasopismach z listy MNiSW

Kolanek A., Bury A., Turniak E., Kurek K., Bury S. 2017. Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73 (6): 474–483 (PDF

2) Pozostałe artykuły

Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne tom II. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-1-9

Dudek R., Kolanek A. 2014. Obserwacje żółwi ozdobnych w zbiornikach wodnych Wrocławia. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-0-2

3) Doniesienia konferencyjne

Kolanek, A., Bury S., Turniak E. 2017. Mapowanie rozmieszczenia płazów i gadów – problemy oraz dobre praktyki. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (PDF)

Kolanek A., Juras N. 2017. Nieinwazyjne metody identyfikacji osobniczej gniewoszy plamistych w oparciu o programy komputerowe – efektywna alternatywa? VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław (PDF)

Turniak E., Kolanek A., Bury S. 2017. Kompleksowe badania populacji gniewosza plamistego w Górażdżach na Opolszczyźnie – podsumowanie lat 2014 – 2017. VI Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław

Kolanek, A., Bury S., Turniak E., Szymanowski, M. 2017. Microscale habitat preferences and habitat use of Coronella austriaca – a geoinformatic approach. 19th European Congress of Herpetology, Salzburg (Austria) (PDF)

Kolanek, A., Bury, S., Turniak, E., Szymanowski, M. 2016. Analiza wykorzystania przestrzeni przez gady oraz predykcja ich występowania na podstawie obliczania wskaźnika HSI metodą ENFA. V Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław.

Deptuła, N. 2015. Grzekotka czy grzebiołuszka, czyli jak nauczyć przedszkolaka herpetologii? IV Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław

Bury S., Turniak E., Kolanek A., Juras N., Frydlewicz M., Kaźmierczak M., Mielcarska K., Siemianowska S. 2015. Diversity of amphibians and reptiles in dynamic habitat – implications for conservation. 18th European Congress of Herpetology, Wrocław (Poland)

Deptuła, N. 2014. Edukacja herpetologiczna najmłodszych. Metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. III Studencka Konferencja Herpetologiczna, Wrocław

4) Publikacje popularnonaukowe – patrz dział "Pliki do pobrania"

5) Książki

Dudek K., Jerzak L., Tryjanowski P. 2016. Zwierzęta konfliktowe w miastach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. ISBN 978-83-63564-02-5, 229 ss. (PDF)

Page generated in 0,148 seconds. Stats plugin by www.blog.ca