Publikacje naszych członków z afiliacją TH NATRIX
Artykuły w czasopismach z listy MNiSW
Pozostałe artykuły
  • Dudek R., Kolanek A., Maślak R. 2014. Nowe stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca na Dolnym Śląsku. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne
    tom II. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-1-9
  • Dudek R., Kolanek A. 2014. Obserwacje żółwi ozdobnych w zbiornikach wodnych Wrocławia. W: Borczyk B. (red.). Studenckie Prace Herpetologiczne. Wrocław: Studenckie Koło Naukowe Herpetologów [dokument elektroniczny]. ISBN: 978-83-939167-0-2
Doniesienia konferencyjne
Książki
Raporty, opracowania, inne
Publikacje popularnonaukowe