Dzięki uprzejmości pana Lechosława Kuczyńskiego i pana Jędrzeja Tyczyńskiego udostępniamy  autorskie nagrania głosów godowych płazów. Wszystkie pliki audio są udostępnione jedynie w celach edukacyjnych, zabrania się ich pobierania i rozpowszechniania bez zgody i wiedzy autorów. 

Lechosław Kuczyński
Pracownia Ekologii Populacyjnej UAM
facebook.com/popecolamu
popecol.home.amu.edu.pl

Jędrzej Tęczyński
Trzy kije
Edukacja, fotografia i podróże
facebook.com/trzy.kije
www.instagram.com/trzy.kije

Kumak nizinny (Bombina bombina)

Kumak górski (Bombina variegata)

Ropucha szara (Bufo bufo)

Ropucha paskówka (Bufo calamita)

Ropucha zielona (Bufotes viridis)

Rzekotka drzewna (Hyla arborea)

Grzebiuszka  ziemna (Pelobates fuscus)

Żaba moczarowa  (Rana arvalis)

Żaba wodna  (Pelophylax esculentus)

Żaba trawna  (Rana temporaria)

Żaba śmieszka  (Pelophylax ridibundus)

Żaba jeziorkowa  (Pelophylax lessonae)