Prezeska TH NATRIX
Aleksandra Kolanek

towarzystwo.natrix@gmail.com
tel: 666-867-652
osoba kontaktowa dla mediów
specjalistka ds. GIS

Wiceprezeska TH NATRIX
Natalia Juras

juras.natalia@gmail.com
tel: 696-497-524
kontakt dla sponsorów
opracowanie graficzne materiałów THN

Skarbnik
Edyta Turniak

edyta.turniak@gmail.com
tel. 509-354-807
obsługa finansowa i administracyjna działalności

Sekretarz
Natalia Deptuła

towarzystwo.natrix@gmail.com
tel: 691-084-174
kierownik projektów edukacyjnych

KOMISJA REWIZYJNA:
  1. Sonia Siemianowska
  2. Ewa Pacholik
  3. Stanisław Bury
W obrębie TH NATRIX funkcjonują cztery grupy robocze: