Prezeska TH NATRIX
Aleksandra Kolanek

towarzystwo.natrix@gmail.com
tel: 666-867-652
osoba kontaktowa dla mediów
specjalistka ds. GIS

Wiceprezeska TH NATRIX
Natalia Juras

juras.natalia@gmail.com
tel: 696-497-524
kontakt dla sponsorów
opracowanie graficzne materiałów THN

Skarbnik
Edyta Turniak

edyta.turniak@gmail.com
tel. 509-354-807
obsługa finansowa i administracyjna działalności

Sekretarz
Natalia Deptuła

towarzystwo.natrix@gmail.com
tel: 691-084-174
kierownik projektów edukacyjnych

KOMISJA REWIZYJNA:

Sonia Siemianowska

Ewa Pacholik

Stanisław Bury

KONTAKT DO CZŁONKÓW:

Barbara Szulc

barbara.sz.gniewosz@gmail.com
tel. 530-655-528
Rejon: województwo kujawsko-pomorskie i okolice
Zakres działań:
* konsultacja herpetologiczna
* ekspertyzy, nadzory, inwentaryzacje i monitoringi przyrodniczych
* czynna ochrona płazów
* badania populacyjne gniewosza plamistego
* odłów inwazyjnych gatunków żółwi
* edukacja