W ramach konkursu Fundacji Santander Bank Polska „Tu mieszkam, tu zmieniam” Towarzystwo organizowało projekt pt. „Zagrożenia i ochrona ekosystemu dawnego koryta Odry we Wrocławiu – edukacja ekologiczna skierowana do młodzieży szkolnej i mieszkańców Wielkiej Wyspy we Wrocławiu”. Częścią projektu są tablice edukacyjne. Z tablic można dowiedzieć się o faunie i florze  występującej na terenach wokół koryta dawnej Odry. 

Za opracowanie graficzne tablic odpowiedzialna była wiceprezeska TH NATRIX Natalia Juras