Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX zostało założone przez grupę zaprzyjaźnionych ze sobą pasjonatów polskiej herpetologii z Wrocławia, Krakowa oraz Poznania. Obecnie posiadamy członków także w innych częściach naszego kraju, ze wschodu na zachód i od południa po północ 🙂

Pragniemy poświęcić się czynnej ochronie płazów i gadów, edukacji ekologicznej oraz działalności naukowej związanej z polskimi gatunkami herpetofauny. Po wielu sezonach oddawania się swojemu hobby na własną rękę lub w ramach działalności w kołach naukowych na swoich uczelniach, postanowiliśmy połączyć siły i sformalizować naszą grupę, aby skuteczniej i bardziej widocznie przyczyniać się do rozwoju polskiej herpetologii oraz rozbudzać zainteresowanie płazami i gadami u jak największej liczby osób.